HISTORIEN OM VALLØBY MOTION
Tilbage i stenalderen i 1989 fandt en lille, men udsøgt gruppe herrer sammen om at komme af med nogle overflødige kilo. Jul og nytår havde sat sig på maven, og da badesæsonen nærmede sig, måtte der gøres noget. De besluttede at løbe, eller som det hed dengang, at jogge. Uden for deres dør lå et dejligt naturskønt område med skov, strand og slot, så de in-vesterede i løbesko, på udsalg naturligvis, for man vidste jo aldrig. Og så begyndte de at sli-de på asfalt og grusstier.
Rygtet bredte sig i den lille by, med tiden holdt naboerne op med at komme med muntre be-mærkning om joggernes ansigtskulør og vejtrækning, når de stormede forbi i deres fikse t-shirts og vide gymnastikbukser. For de blev jo ved! Og kiloene raslede af sidebenene – måske fordi de samtidig holdt op med at spise hotdogs med remoulade, wienerbrød og chokolade. Men den historie holdt de helt for sig selv.
Flere blev nu inspireret af det gode eksempel og bad om at måtte løbe med. Hermed steg behovet for at lægge arrangementet i faste rammer, og Brugsens garage blev fra nu af og i mange år frem det faste samlingssted for motionsløberne lørdag kl. 14. Der var to ruter at vælge imellem, en på 5 km og en på 10 km. Om sommeren blev der sat vand ud på begge ruter, og ved hjemkomsten var der vand og saft til de udmattede. Deres tid blev noteret ned, så de kunne følge med i fremskridtene. Sæsonen var – og er stadig – 7 mdr., nemlig fra midten af marts til midten af oktober, efter Eremitageløbet.
Klubben har alle dage været ”styret anarki”: Der er ingen bestyrelse, ingen kasserer eller revisor, ingen formand eller næstformand, ingen generalforsamling. Alt fungerede ad frivillig hedens vej. Man hjalp hinanden og traf aftaler fra gang til gang. Bag kulissen opererer alligevel en effektiv backing group, og foran flokken styrer en myndig herre med fast stemme de mange løbere. I daglig og kærlig tale kaldt formanden eller blot ”vor far”. Da der ikke var opbygget noget stort  bureaukrati, og da lokale sponsorer åbnede for pengekassen, kunne kontingentet i mange år holdes på 20 kr. For hele sæsonen, vel at mærke!
Ånden fra 1989 lever i bedste velgående. Antallet af faste løbere er gennem årene steget støt og ligger nu på omkring de 100, hvoraf op mod halvdelen møder op lørdag efter lørdag. Kontingentet er steget til 150 kr., og desværre er Brugsen og dens gæstfri garage blevet nedlagt. Men præsten har stillet sin gård og konfirmandstue til rådighed i stedet. Fine forhold med rindende koldt og varmt vand, toiletter og varme i indgangen. Flere nye sponsorer er kommet til, så kontingentet er stadig meget lavt. Som det kan ses af listen nedenunder, ydes der virkelig meget for pengene.
Valløby Motions VALLØ-bere er efterhånden blevet et kendt indslag i de fleste større moti-onsløb på Sjælland, ja sågar i Jylland, på Bornholm og i Berlin møder man VALLØ-berne.
Derfor: Kom og vær med!
Vi har det godt. Du får det bedre!
Det gør vi:

• Sæsonen begynder en lørdag i marts måned og fortsætter til lørdagen i uge 42 , i alt omkring 33 lørdage
• Kontingent: Børn til og med 10 år gratis, fra 11 år til og med 14 år 100 kr., fra 15 år 200 kr.
• Vi lægger stor vægt på, at tingene klapper. Vi arbejder frivilligt og vi sløser ikke med din tid
• Vi løber fra præstegården i Valløby lørdag kl. 14.00
• Der er fælles opvarmningsgymnastik
• Der er ruter på 3 km, 5 km, 6,5 km, 8 km, 8,5 km og 10 km
• Der er power walking
• Der er vand på 5 og 10 km ruterne
• Din tid bliver noteret hver gang
• Nogle løber hurtigt, nogle langsomt og de fleste midt imellem. Der er altid nogen at følges med, eller du kan løbe alene
• Der er ikke noget gruppepres. Alle kan være med, uanset alder, køn og kondition
• Der er et godt kammeratskab, man tager vare på hinanden, og der er altid plads til nye løbere
• Vi udarbejder for hver sæson et lille hæfte med forslag til motionsløb, der kunne være af interesse for VALLØ-berne

• Hver sæson arrangerer Valløby Motion to interne klubmesterskaber med 5 km bjergløb i byen og mange præmier.

• Sæsonen slutter altid med en hyggelig eftermiddag, hvor den aktive backing group disker op med ”lidt til maven og ganen” – efter det omtalte Bjergløb har fundet sted.

Hvis du vil vide mere:
Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, er du velkommen til at ringe til Dan E. Nielsen tlf. +45 29 66 15 38
Men hvorfor ikke bare møde op og se, hvad det hele går ud på. Det koster ikke noget. Den eneste fare du løber, er, at du bliver hængende – og får et nyt liv!
Vi glæder os til at se dig en lørdag i præstegården i Valløby kl. 14.00.

Til toppen

Klik her for at få dit eget GoMINIsite